(SLO) VARNOST OSEBNIH PODATKOVA

VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zalaže za trajnemu varovanju svih ličnih podataka. Možete koristiti ekskluzivno za vodenje računa, ponuditi i ostalo potrebno dokumentaciju.