Pravna obavijest

Evropska komisija pruža platformu za internetsko rješavanje sporova (ODR) kojoj se može pristupiti na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ne namjeravamo sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred tijelom za rješavanje sporova.